duong duy bach

duong duy bach

NHỮNG CHUYẾN ĐI Tổng hợp
Những ngày cuối năm 2014, đầu 2015 một loạt những chương trình của tôi được ra đời. Quyền lực chiến binh, Làm Chủ Nghệ Thuật Đàm Phán, Chiến ...
0

GÓC SINH VIÊN Tổng hợp
Tôi làm việc gần 4 năm với rất rất nhiều sinh viên mới thấy được nhiều góc độ sinh viên VN ảnh hưởng đến kinh tế nhiều đến ...
0

CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU Tổng hợp
Facebook, Twitter, Tumbl hay mạng xã hội nào đó ở trên thế giới có thể sẽ trở nên lỗi thời giống như Yahoo! trước đây, tuy nhiên, có ...
0

GÓC SINH VIÊN Tổng hợp
Trong suốt hơn 1 tháng vừa qua, lần lượt sinh viên này đến sinh viên khác liên hệ với tôi, họ tò mò về con đường khởi nghiệp ...
0

BẢN TIN MARKETING Tổng hợp
6 yếu tố cần thiết cho việc xây dựng một chiến lược DIGITAL MARKETING trong năm 2015: 1. Một trang Web hấp dẫn: Bạn có thể hiểu website ...
0