GÓC SINH VIÊN Tổng hợp

Tôi làm việc gần 4 năm với rất rất nhiều sinh viên mới thấy được nhiều góc độ sinh viên VN ảnh hưởng đến kinh tế nhiều đến như thế nào. Và thực trạng của phần đại đa ...
0
CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU Tổng hợp

Facebook, Twitter, Tumbl hay mạng xã hội nào đó ở trên thế giới có thể sẽ trở nên lỗi thời giống như Yahoo! trước đây, tuy nhiên, có một sự thật là tại thời điểm Yahoo! trở nên ...
0
GÓC SINH VIÊN Tổng hợp

Trong suốt hơn 1 tháng vừa qua, lần lượt sinh viên này đến sinh viên khác liên hệ với tôi, họ tò mò về con đường khởi nghiệp của tôi, họ tò mò về công việc của tôi, ...
0
BẢN TIN MARKETING Tổng hợp

6 yếu tố cần thiết cho việc xây dựng một chiến lược DIGITAL MARKETING trong năm 2015: 1. Một trang Web hấp dẫn: Bạn có thể hiểu website ở đây, vừa có thể là website bán hàng, có ...
0